RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bodemkwaliteitseisen ; stand van zaken en ontwikkelingen binnen het RIVM

Soil quality standards ; state and developments within RIVM

Publiekssamenvatting

Beschreven worden de inhoud van het bodembeschermingsbeleid in Nederland gecentreerd rond het begrip multifunctionaliteit, de huidige normatieve uitgangspunten en de onderbouwing van de voorlopige referentiewaarden. Opgenomen is een inventarisatie van het lopende RIVM onderzoek dat betrokken is of kan worden bij de onderbouwing van de bodemkwaliteitseisen. Op basis van ideeen van RIVM onderzoekers over onderzoek ter nadere onderbouwing van de bodemkwaliteitseisen zijn een aantal mogelijke oplossingsrichtingen aangegeven die waarschijnlijk naast elkaar moeten worden ingeslagen: pragmatisch correlatie-onderzoek en eco(toxico)logisch onderzoek.
 

Home / Documenten en publicaties / Bodemkwaliteitseisen ; stand van zaken en ontwikkelingen binnen het RIVM

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu