RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Methane as a greenhouse gas: a simulation model of the atmospheric chemistry of the Ch-4-CO-OH cycle

Methaan als broeikasgas: een simulatiemodel van de atmosferische chemie van de CH-4-CO-OH cyclus

Publiekssamenvatting

In deze studie wordt de rol van methaan (CH-4) als broeikasgas onderzocht. Hiervoor is een simulatiemodel ontwikkeld, wat naast CH-4 ook koolmonixide (CO) en hydroxyl (OH) bevat. Dit model vormt een onafhankelijke module binnen IMAGE. In de betreffende methaanmodule worden, aan de hand van vier uiteenlopende emissiescenario's, de concentraties berekend van CO, OH en CH-4. Tevens wordt de temperatuurbijdrage van methaan aan het broeikaseffect gesimuleerd. Deze computersimulaties tonen aan, dat de temperatuurstijging ten gunste van CH-4 in 2050 varieert van 0.4 graden C (forced changes) tot 1.5 graden C (continued trends).
 

Home / Documenten en publicaties / Methane as a greenhouse gas: a simulation model of the atmospheric chemistry of the Ch-4-CO-OH cycle

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu