RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antibiotica-resistentie bij in Nederland geisoleerde Shigellae in 1987

Antibiotic-resistance among Shigellae isolated in the Netherlands during 1987

Publiekssamenvatting

In het kader van de surveillance van antibiotica resistentie bij Shigellae werd van de isolaten die in 1987 voor typering naar het RIVM werden gezonden, kwantitatief de gevoeligheid bepaald voor amoxicilline chlooramfenicol, tetracycline, sulfamethoxazol, trimetroprim, gentamicine, kanamycine, streptomycine, nalidixinezuur, norfloxacine, cefotaxim en furazolidon. Er werden 504 stammen onderzocht, voornamelijk S.flexneri (48%) en S.sonnei (46%). Zeer hoge resistentiepercentages (50 a 60%) werden gevonden voor tetracycline, streptomycine en sulfamethoxazol. Het percentage isolaten, dat zowel resistent is tegen sulfonamiden als trimethoprim, en dus tegen cotrimoxazol, bedroeg evenals in 1986 30 a 40%. Voorts is ongeveer de helft van de isolaten van S.flexneri resistent tegen amoxicilline (ampicilline) en chlooramfenicol. Resistentie tegen nalidixinezuur en norfloxacine werd (nog) niet gevonden.
 

Home / Documenten en publicaties / Antibiotica-resistentie bij in Nederland geisoleerde Shigellae in 1987

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu