RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

EC-collaborative study on the determination of aflatoxin B1 in animal feeding stuffs

EG-gemeenschappelijk onderzoek van de bepaling van aflatoxine B1 in diervoeders

Publiekssamenvatting

Een gemeenschappelijk onderzoek werd georganiseerd om een methode te testen, die binnen de EEG kandidaat staat als officiele methode voor het bepalen van aflatoxine B1 in samengestelde diervoeders. Aan het onderzoek namen 25 laboratoria uit 11 EG-landen deel. Met de methode, gebaseerd op extractie met chloroform en zuivering over SEP-pak Florisil en C18 patronen, konden zowel hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) als dunnelaagchromatografie (DLC) worden toegepast bij de eindbepaling. Het onderzoek werd in twee gedeelten uitgevoerd: Een voorstudie, waarbij twee oefenmonsters werden onderzocht en de eigenlijke studie, waarbij 6 onbekende monsters werden onderzocht met gehalten aan aflatoxine B1: <2, 8 en 14 mug/kg. Statistische analyse werd uitgevoerd volgens ISO 5725. Het onderzoek wees uit dat de methode aan de verwachtingen voldeed. Binnen-laboratorium en tussen-laboratorium spreiding waren 11% resp. 18% bij contaminatie niveau's van 8 en 14 mug/kg. De methode is aanbevolen om in de officiele EG-regelgeving te worden opgenomen.
 

Home / Documenten en publicaties / EC-collaborative study on the determination of aflatoxin B1 in animal feeding stuffs

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu