RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Enumeration of Salmonella in reference samples, a collaborative study in twelve laboratories

Telling van Salmonella in referentie monsters, een ringonderzoek met twaalf laboratoria

Publiekssamenvatting

De telling van Salmonella in referentiemonsters volgens een methode ontwikkeld door het RIVM werd getest door 12 europese laboratoria. De methode bestaat uit drie stappen: - oplossen van de capsule in physiologische zoutoplossing - herstel van sublethaal beschadigde cellen in Plate Count Agar - selectieve groei in Violet Rood Gal Glucose Agar. Elk laboratorium ontving 50 Salmonella referentiemonsters tesamen met een gedetailleerde beschrijving van de methode. Analyse van de data met behulp van Gegeneraliseerde Lineaire Regressie gaf aan dat na het weglaten van de resultaten van een laboratorium er geen verschil in het besmettingsniveau tussen de laboratoria kon worden aangetoond. Drie laboratoria vonden een significant grotere variatie in het aantal kiemen tussen de capsules dan verwacht kon worden volgens een Poisson verdeling. Alle kolonies die werden bevestigd bleken Salmonella te zijn. Geconcludeerd werd dat deze ontwikkelde quantitatieve methode geschikt is voor de certificering van deze referentiemonster.
 

Home / Documenten en publicaties / Enumeration of Salmonella in reference samples, a collaborative study in twelve laboratories

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu