RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Acute toxiciteit van aluminium en H+ - ionen concentratie voor bodemnematoden uit een zuur en kalkrijk dennenbos. I) Ontwikkeling en toepassing van een toets in waterig medium

Acute toxicity of aluminium and H+ concentration to soil nematodes from an acid and lime-rich forest soil. I) Development and application of a test in watery solutions

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een toxiciteits test voor bodemnematoden in een kunstmatige poriewateroplossing. De toetsmethode werd toegepast op de nematodenfauna van de zuur en een kalkrijk bos. Gezocht werd naar mogelijke adaptaties van nematoden aan het voorkomen in zure bosbodems, en naar soorten die als indicator kunnen dienen voor bodemverzuring. De toets methode werd ontwikkeld met behulp van de twee bacterie-etende soorten Rhabditis spec. en Plectus parietinus. Voor Rhabditis spec. werden de volgende LC50 waarden gevonden: pH=3,8 Al=75 mg/l. Voor Plectus parietinus lagen de LC50 waarden bij:pH=2,8 Al= >1000 mg/l. De testen met de gemengde fauna vertoonden een hoge sterfte in de blanco. Mede door de lage dichtheden waarmee de meeste soorten in de testen aanwezig waren, konden geen nauwkeurige LC50 waarden voor de soorten uit het veld berekend worden. De LC50 waarden pH varieerden bij de veldfauna tussen 2,7 en 6,2. Voor aluminium tussen 1 en >100 mg/l. De genera Mylonchulus spec., Prismatolaimus spec., Tylencholaimus spec., Tylolaimophorus spec. en Acorbeles spec. kunnen als gevoelig worden aangemerkt.
 

Home / Documenten en publicaties / Acute toxiciteit van aluminium en H+ - ionen concentratie voor bodemnematoden uit een zuur en kalkrijk dennenbos. I) Ontwikkeling en toepassing van een toets in waterig medium

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu