RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inventarisatie en evaluatie van geohydrologische gegevens van Noordoost en Oost Nederland ten behoeve van het onderzoek naar de opberging van radioactief afval in zoutformaties

Inventarisation and evaluation of geohydrological data of the NE and E Netherlands in support of the study for disposal of radioactive waste in salt formations

Publiekssamenvatting

In het kader van de eerste fase van het onderzoeksprogramma inzake geologische opberging van radioactief afval is een inventarisatie en evaluatie van geohydrologische gegevens uitgevoerd. Technieken die bruikbaar zijn om een ruimtelijk beeld van de ondergrond te reconstrueren zijn beschreven en toegepast (bijv. de methode van reservoir-analyse). Het rapport geeft voor de geologische eenheden in NO en O Nederland een inventarisatie van de beschikbare openbare gegevens. Gegevens van Tertiaire lagen zijn opgeslagen in een geautomatiseerd systeem waardoor grafische presentaties mogelijk worden. Met behulp van de gegevens en de reservoir-analyses zijn geohydrologische profielen samengesteld door de door de Rijks Geologische Dienst beschreven zoutstructuren. Deze profielen bevatten de gegevens die in het project veiligheidsevaluatie worden gebruikt.
 

Home / Documenten en publicaties / Inventarisatie en evaluatie van geohydrologische gegevens van Noordoost en Oost Nederland ten behoeve van het onderzoek naar de opberging van radioactief afval in zoutformaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu