RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dioxinen en dibenzofuranen in koemelk afkomstig van melkveebedrijven in het Rijnmondgebied en enkele andere locaties in Nederland

Dioxins and furans in cow milk from dairy farm in the Rijnmond area and some other areas in the Netherlands

Publiekssamenvatting

In melk van het Lickebaertgebied zijn PCDD's en PCDF's aangetoond op een gemiddeld niveau van 8,6 pg TEQ/g melkvet (n=11). Het landelijk achtergrondniveau hiervan is vastgesteld op een niveau van 0,8-2,5 TEQ/g melkvet aan de hand van melkmonsters afkomstig uit 5 over het land verspreide gebieden. De bijdrage van stedelijke achtergrond aan het TEQ-gehalte in melk wordt gering geacht. Bij een normale consumptie van melk en kaas, afkomstig van koeien uit het Lickebaertgebied wordt de toegestande dagelijkse dosis van 4 pg TEQ per kg lichaamsgewicht overschreden. Hoewel de overschrijding niet tot acute gezondheidseffecten leidt, kunnen bij voortdurende consumptie op de lange termijn gezondheidseffecten niet worden uitgesloten.
 

Home / Documenten en publicaties / Dioxinen en dibenzofuranen in koemelk afkomstig van melkveebedrijven in het Rijnmondgebied en enkele andere locaties in Nederland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu