RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de bepaling van fluoride in een doorstroomsysteem

Study to the determination of fluoride in a flow-through system

Publiekssamenvatting

Een snelle methode voor de bepaling van fluoride in een doorstroomsysteem met potentiometrische detectie en een lage onderste analysegrens is ontwikkeld. De mate waarin fluoride uit fluoride-verbindingen wordt vrijgemaakt door complexvormende stoffen is gevolgd om vast te stellen hoeveel tijd hiervoor nodig is. Enkele methode-karakteristieken zoals herhaalbaarheid, onderste analysegrens, bovenste analysegrens, storing door enige componenten en vergelijkbaarheid zijn bepaald. In een volume van 2,5 mL kan fluoride worden bepaald met een onderste analysegrens van 0,1 mumol/L (2 mug/L, VC = 24%). De bovenste analysegrens bedraagt 6,0 mumol/L. Een bepaling vergt 2,5 minuut. De doorstroommethode is in regenwatermonsters vergeleken met de manuele standaard-additie-methode als referentie-methode. Beide methoden stemmen goed met elkaar overeen.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar de bepaling van fluoride in een doorstroomsysteem

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu