RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Veldonderzoek bestrijdingsmiddelen ; deelonderzoek: globale geohydrologische verkenning op enkele studielocaties

Sampling and analysis for pesticides in groundwater below agricultural land ; geohydrological study of two potential locations

Publiekssamenvatting

Het vooronderzoek m.b.t. de locatiekeuze voor een verdere studie in het kader van het onderzoek naar het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de bodem onder landbouwgronden omvat o.a. een beschouwing van de hydrologische situatie ter plaatse en in de naaste omgeving. Voor een tweetal locaties, te weten nabij de plaatsen Roswinkel en Bergeyk, wordt in deze rapporage verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten en het daardoor verkregen inzicht in de hydrologische kenmerken. Tevens zijn indicatieve berekeningen uitgevoerd om enig inzicht te verkrijgen in verblijftijden en stroombanen van het grondwater in de omgeving van de in de volgende fase van het project "Veldonderzoek bestrijdingsmiddelen" te beschouwen putten. Dit inzicht is nodig bij de interpretatie van de toekomstige grondwateranalyses.
 

Home / Documenten en publicaties / Veldonderzoek bestrijdingsmiddelen ; deelonderzoek: globale geohydrologische verkenning op enkele studielocaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu