RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Chemische exogene factoren en gezondheid - een haalbaarheidsstudie -

Chemical exogenous factors and health - a feasibility study -

Publiekssamenvatting

De stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg heeft het RIVM en SCMO-TNO opdracht verleend een studie te verrichten naar de haalbaarheid van scenario's over de relatie tussen milieu en de gezondheid van de mens. Het begrip "milieu" is in deze studie beperkt tot de directe inwerking van chemische exogene factoren. Hiermede wordt de concrete vraag voor een mogelijk scenario: "In hoeverre wordt de gezondheidstoestand van de bevolking bepaald door chemische exogene factoren, en hoe zal dit zich kunnen ontwikkelen?" Geconcludeerd wordt dat een totaalscenario over alle chemische exogene factoren niet tot de mogelijkheden behoort, maar dat scenario's op deelgebieden uitvoerbaar zijn. Deze deelgebieden kunnen blootstellingscompartimenten, bronnen of individuele stoffen betreffen. De aard en de kwaliteit van de gebruikte gegevens bepalen de mate van onzekerheid van een deelscenario, en daarmee de mate waarin kwantitatieve danwel uitsluitend kwalitatieve uitspraken kunnen worden gedaan.
 

Home / Documenten en publicaties / Chemische exogene factoren en gezondheid - een haalbaarheidsstudie -

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu