RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Definitiestudie Rapport Informatiesysteem Technieken

Definition-study Report Information System on Environmental Technology

Publiekssamenvatting

Deze studie onderzoekt de haalbaarheid van het Informatiesysteem Technieken. Doel van het Informatiesysteem technieken is het bijeenbrengen van relevante informatie over technieken en processen en hun toepasbaarheid voor behandeling en preventie van afvalstromen. Het IT is een systeem dat in de literatuur bekend is onder de naam Beslissings Ondersteunend Systeem of Decision Support System (BOS of DSS). De nadruk bij dergelijke systemen ligt op ondersteuning van besluitvormingsprocessen ; op efficiente en effectieve wijze kunnen alternatieve oplossingen opgevraagd en tegen elkaar afgewogen worden.
 

Home / Documenten en publicaties / Definitiestudie Rapport Informatiesysteem Technieken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu