RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, Meetresultaten 1988. Regio 4 Zuid-Holland. Regio 5 Noord-Holland

National Air Quality Monitoring Network, Monitoring results 1988 Region 4. Zuid-Holland. Region 5 Noord-Holland

Publiekssamenvatting

Dit rapport presenteert meetresultaten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit over het kalenderjaar 1988 en over de periode april 1987 t/m maart 1988 (EG-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten SO-2, zwarte rook, NO-2, NO-x (=NO-2 + NO), NO, O-3, OX (=NO-2 + O-3), en CO. In 1988 zijn geen perioden met opvallend hoge niveaus van luchtverontreiniging geconstateerd. Op het straatstation 637 (Utrecht) is de Nederlandse grenswaarde voor NO-2 overschreden, zelfs in aanmerking genomen dat voor dit station de tijdelijk verhoogde grenswaarde geldt. Voor de andere componenten zijn voor het jaar 1988 geen overschrijdingen van grenswaarden geconstateerd. De volgende overschrijdingen van richtwaarden zijn waargenomen: voor SO-2 op 3 stations, voor NO-2 op 70% van de stations en voor O-3 met uitzondering van enige straatstations op alle overige stations.
 

Home / Documenten en publicaties / Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, Meetresultaten 1988. Regio 4 Zuid-Holland. Regio 5 Noord-Holland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu