RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Scopingsrapport zink

Scoping report zinc

Publiekssamenvatting

Dit scopingsrapport vormt een onderdeel van de voorbereiding tot het opstellen van het basisdocument zink. Het doel van dit rapport is het algemene kennisniveau van de deelnemers aan de scopingsbijeenkomst aangaande zink op eenzelfde peil te brengen en discussie- en beslispunten inzake de inhoud van het basisdocument aan te dragen.
 

Home / Documenten en publicaties / Scopingsrapport zink

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu