RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De afbraak van organische stoffen in het grondwater

The degradation of organic compounds in groundwater

Publiekssamenvatting

Dit literatuuroverzicht laat zien dat veel organische microverontreinigingen in het grondwater onder bepaalde omstandigheden chemisch en biologisch afbreekbaar zijn. Zuurstof remt de reductieve dehalogenering van bijna alle verbindingen. In aanwezigheid van nitraat zijn hoofdzakelijk gebromeerde alifatische verbindingen reduceerbaar. Wanneer nitraat en zuurstof afwezig zijn en sulfaat als elektronacceptor dienst doet kunnen alifatische gechloreerde koolwaterstoffen wel worden afgebroken maar aromatische gechloreerde koolwaterstoffen niet. Reductie van deze laatste verbindingen is slechts mogelijk onder methanogene omstandigheden. Een groot deel van de nitraatloze winningen is anaeroob zodat daar denitrificatie en reductieve dehalogenering kan optreden. Dit betekent dat deze winningen minder kwetsbaar zijn doordat de microflora in de ondergrond in staat is om gehalogeneerde alifatische verbindingen te verwijderen.
 

Home / Documenten en publicaties / De afbraak van organische stoffen in het grondwater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu