RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verificatie, validatie en gevoeligheidsanalyse van het programma METROPOL in de HYDROCOIN-studie

Verification, validation and sensitivity analysis of the programme METROPOL in the HYDROCOIN-study

Publiekssamenvatting

Het HYDROCOIN (Hydrological Code Intercomparison) project is een internationale studie van de vergelijking, validatie en gevoeligheids- analyse can computermodellen die gebruikt worden bij de berekening van de migratie van radionucliden door de ondergrond, als onderdeel van de veiligheidsstudies naar geologische opberging van radioactief afval. Het RIVM participeert in deze studie en heeft uit de door de coordinatiegroep van HYDROCOIN geselcteerde testgevallen een keuze gemaakt van de voor de Nederlandse ondergrond relevante gevallen. Het HYDROCOIN-project was verdeeld in 3 fasen nl.: 1. verificatie van de numerieke nauwkeurigheid, 2. validatie op basis van experimentele gegevens, 3. gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse. De RIVM projectgroep heeft gebruik gemaakt van het computerprogramma METROPOL. Dit is een drie-dimensionaal eindige elementen programma dat stationaire of instationaire dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming en transport van verontreinigingen in inhomogene poreuze media simuleert. METROPOL is ontwikkeld door het RIVM. Geconcludeerd wordt dat de nauwkeurigheid van het model goed vergelijkbaar is met de beste modellen van andere deelnemende groepen en dat een goede overeenkomst is bereikt met de resultaten van andere modellen bij de toepassing in testgevallen die gebaseerd waren op experimentele gegevens. Voorts wordt geconcludeerd dat verdere inspanning gericht op de validatie aan werkelijke situaties, met name waar grote dichtheidsverschillen optreden, nodig is.
 

Home / Documenten en publicaties / Verificatie, validatie en gevoeligheidsanalyse van het programma METROPOL in de HYDROCOIN-studie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu