RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The statistical analysis of dilution series by maximum likelihood: an application to in vitro bioassays estimating the potency of the diphteria component in vaccines by serology

De statistische analyse van verdunningsreeksen met maximum likelihood: een toepassing op in vitro bioassays voor het schatten van de werkzaamheid van de diphterie-component in vaccins

Publiekssamenvatting

Dit rapport bespreekt de analyse van verdunningsreeksen met maximum likelihood, met als toepassing het in vitro serologisch toetsen van de werkzaamheid van bacteriele vaccins voor de mens. Met computersimulaties wordt aangetoond dat de maximum likelihood methode adequaat is voor de in het werkzaamheidsonderzoek gebruikelijke steekproefomvang. De relatie tussen de antitoxine respons en vaccinverdunning wordt goed beschreven met een rechte lijn op dubbele log-schaal binnen de gebruikelijke experimentele range. In dit model kan een van de parameters geinterpreteerd worden als de factor waarmee het te onderzoeken vaccin verdund (of geconcentreerd) zou moeten worden om een respons te geven die gelijk is aan de respons van het standaard vaccin. Hoewel de experimentele waarnemingen bestaan uit scores met waarden van 0 tot 10, kon aangetoond worden dat de onderliggende antitoxine concentratie goed beschreven wordt door een lognormale verdeling. De aannname van homogene varianties voor de onderliggende antitoxine concentraties (op log-schaal) werd eveneens gevalideerd.
 

Home / Documenten en publicaties / The statistical analysis of dilution series by maximum likelihood: an application to in vitro bioassays estimating the potency of the diphteria component in vaccines by serology

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu