RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De som van adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX) in het Nederlandse drinkwater

The sum of adorbable organic halogen compounds (AOX) in Dutch drinking-water

Publiekssamenvatting

Bij een controle van het Nederlandse drinkwater in 1987 op AOX konden de meeste relatief hoge AOX-gehaltes (> 10 mg/l Cl) toegeschreven worden aan het gebruik van voorbelast oppervlaktewater en/of het gebruik van chloor. Bij 33 grondwaterpompstations met een matig hoog AOX-gehalte (> 7,5 mg/l Cl) werd in 1989 bij een herhalingsonderzoek in 20 gevallen hetzelfde resultaat genoteerd. De oorzaken zullen in een vervolgonderzoek door identificatie van de afzonderlijke verbindingen moeten worden opgespoord.
 

Home / Documenten en publicaties / De som van adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX) in het Nederlandse drinkwater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu