RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Detection of IgM antibodies against Toxoplasma gondii in blood samples absorbed onto filter paper, in order to assess a baseline for the occurence of congenital toxoplasma infections

bepaling van Igm antistoffen tegen Toxoplasma gondii in bloedmonsters op filtreerpapier teneinde een baseline van het voorkomen van congenitale toxoplasma infecties vast te stellen.

 

Home / Documenten en publicaties / Detection of IgM antibodies against Toxoplasma gondii in blood samples absorbed onto filter paper, in order to assess a baseline for the occurence of congenital toxoplasma infections

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu