RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijk bevolkingsonderzoek op congenitale hypothyreoidie 1e kwartaal 1991

Screening for congenital hypoothyroidism, first trimester 1991

 

Home / Documenten en publicaties / Landelijk bevolkingsonderzoek op congenitale hypothyreoidie 1e kwartaal 1991

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu