RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verbranding van huishoudelijk afval in Nederland: emissies bij verbranding; verspreiding en risico's van dioxinen

Incineration of municipal waste in the Netherlands: emissions from incineration; dispersion and risks of dioxins

 

Home / Documenten en publicaties / Verbranding van huishoudelijk afval in Nederland: emissies bij verbranding; verspreiding en risico's van dioxinen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu