RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

DUTCH PRIORITY SETTING SYSTEM FOR EXISTING CHEMICALS: a systematic procedure for ranking chemicals according to increasing estimated hazards. To be incorporated into the UNIFORM SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SUBSTANCES (USES)

Prioriteringssysteem voor Bestaande stoffen. (PBS). Een systematische procedure voor het prioriteren van chemische stoffen op basis van hun geschatte gevaar. Dit zal worden opgenomen in het Uniform Beoordelingssysteem Stoffen (PBS)

 

Home / Documenten en publicaties / DUTCH PRIORITY SETTING SYSTEM FOR EXISTING CHEMICALS: a systematic procedure for ranking chemicals according to increasing estimated hazards. To be incorporated into the UNIFORM SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SUBSTANCES (USES)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu