RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inventarisatie van patienten naar aanleiding van vermoede binnenmilieu-verontreiniging door het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

[Evaluation of patients with regard to evident or presumed indoor air pollution by the National Poison Control Centre.]

 

Home / Documenten en publicaties / Inventarisatie van patienten naar aanleiding van vermoede binnenmilieu-verontreiniging door het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu