RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

"Polycyclische aromatische koolwaterstoffen. (PAK), nikkel en vanadium in luchtstof uit Bahrein (Perzische Golf): metingen en Puff-modelberekeningen voor dit gebied ten tijde van het branden van de oliebronnen in Kuwayt"

[Polycylic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), Nickel and Vanadium in air particulate matter from Bahrein (Persian Gulf): measurements and Puff-model calculations for that region when Kuwait's oil wells were at fire.]

 

Home / Documenten en publicaties / "Polycyclische aromatische koolwaterstoffen. (PAK), nikkel en vanadium in luchtstof uit Bahrein (Perzische Golf): metingen en Puff-modelberekeningen voor dit gebied ten tijde van het branden van de oliebronnen in Kuwayt"

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu