RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Development of ecotoxicological test systems to assess contaminated sediments. Joint report no 1: Acute and (sub)chronic tests with the model compound chlorpyriphos

[Ontwikkeling van een ecotoxicologisch testsysteem voor het beoordelen van verontreinigde sedimenten. Gezamenlijk rapport nr. 1: Acute en (sub)chronische testen met als teststof Chloorpyrifos.]

 

Home / Documenten en publicaties / Development of ecotoxicological test systems to assess contaminated sediments. Joint report no 1: Acute and (sub)chronic tests with the model compound chlorpyriphos

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu