RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ETX 1.3a: A program to calculate confidence limits for hazardous concentrations based on small samples of toxicity data

[ETX 1.3a: Een computerprogramma voor het berekenen van betrouwbaarheidsgrenzen voor schadelijke concentraties, op basis van kleine steekproeven van toxiciteitsgegevens.]

Publiekssamenvatting

Abstract niet beschikbaar
 

Home / Documenten en publicaties / ETX 1.3a: A program to calculate confidence limits for hazardous concentrations based on small samples of toxicity data

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu