RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verwachtingen omtrent de reductie van afvalstoffen uit de doelgroep metaal-electro in de jaren 2000 en 2010

Projections for prevention and reuse of wastes from the metal-finishing and electrochemical industry in the years 2000 and 2010

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden voor de metaalbewerkings- en elektrotechnische industrie verwachtingen gegeven voor de hoeveelheden afvalstoffen, de mogelijkheden voor preventie, hergebruik en de minimalisering van het storten van de resterende hoeveelheden in de jaren 2000 en 2010. Bij de verwachtingen is uitgegaan van technisch haalbare preventie- en hergebruiksopties alsmede inmiddels geformuleerd beleid. Het basisjaar was 1990/1991. Ten opzichte van het basisjaar wordt verwacht dat in het jaar 2000 16% preventie kan worden bereikt. In het jaar 2010 kan de preventie 23% bedragen. Het hergebruik in de jaren 2000 en 2010 kan respectievelijk 60% en 57% bedragen, tegen 56% in het basisjaar. De premisse dat preventie prevaleert over hergebruik, conform de officiele beleidsuitgangspunten, is de oorzaak van de relatieve daling in de jaren tussen 2000 en 2010. Het relatieve aandeel van de afvalstoffen die ter verbranding worden afgevoerd verandert over de jaren niet en zal 12% blijven bedragen. De hoeveelheid te storten afvalstoffen kan sterk dalen van 32% in het basisjaar tot 12% in het prognosejaar 2000 en verder tot 7% in het prognosejaar 2010. Met name voor het emballage-afval wordt voorzien dat het effect van de voorgenomen stortverboden groot zal zijn. Opgemerkt wordt dat voor een aantal kostbare opties waarmee een grote reduktie bereikt kan worden, zal gelden dat het doorvoeren ervan en het tempo waarin dit gebeurt, sterk zal afhangen van de specifieke bedrijfsomstandigheden. Hierbij zal de economische levensduur van de huidige produktie-installaties in de afwegingen niet op de laatste plaats komen.
 

Home / Documenten en publicaties / Verwachtingen omtrent de reductie van afvalstoffen uit de doelgroep metaal-electro in de jaren 2000 en 2010

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu