RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meetstrategie bij kernongevallen voor Steuncentrum RIVM

Measuring Strategy of Support Centre RIVM during Nuclear Emergencies

Publiekssamenvatting

Het ongeval met de kerncentrale van Tsjernobyl in april 1986 en de gevolgen daarvan waren aanleiding voor de Nederlandse overheid om de voorzieningen voor de kernongevallen-bestrijding in Nederland te evalueren en te verbeteren. De resultaten van de evaluatie zijn verwerkt in het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding (NPK). Gedurende een ongeval met radioactief materiaal coordineert de Technische Informatie Groep (TIG) de meetinspanningen van de zogenaamde Steuncentra. De in het NPK omschreven taak van het Steuncentrum RIVM bestaat uit 'het verzamelen en verwerken van gegevens inzake emissies, concentraties, deposities en stralingsdoses van bodem en lucht'. Dit rapport beschrijft de RIVM-meetstrategie voor kernongevallen. De meetstrategie en het daaruit afgeleide meetplan richten zich op concrete antwoorden op de volgende centrale vragen: wat wordt er gemeten, door wie, waar, wanneer en hoe, en waarom? Tot de uitgangspunten, randvoorwaarden en beperkingen voor de meetstrategie behoren de wensen van de TIG en de taakstelling en operationele voorzieningen van het Steuncentrum RIVM. Deze worden vervolgens vertaald naar concrete keuzen voor de meetstrategie en het default meetplan. Het rapport bevat tevens een overzicht van contacten, die tijdens een nucleair ongeval relevant kunnen zijn voor het Steuncentrum RIVM, met binnenlandse en buitenlandse (onderzoeks)instituten.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Meetstrategie bij kernongevallen voor Steuncentrum RIVM

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu