RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Background Report for the IMAGE 2.0 Energy-Economy Model

Achtergrondsdocument van het energie-economie model van IMAGE 2.0

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft achtergrond informatie over de structuur, historische invoergegevens (1970-1990) en calibratie van het Energy-Economy model van IMAGE 2.0. Ook worden de aannames voor het Energy-Economy model beschreven met betrekking tot het Conventional Wisdom scenario. Dit is het basis scenario voor IMAGE 2.0. Tenslotte beschrijft dit rapport een onzekerheidsanalyse van het model met het Conventional Wisdom scenario als basis. Het Energy-Economy model berekent de totale energievraag met de nadruk op finale energieconsumptie in de eindgebruikers sectoren, gebaseerd op economische activiteitenniveau's en het energie besparingspotentieel ("end-use approach"). Het model bevat verscheidene invoer variabelen en model parameters. Deze worden uitvoerig behandeld in dit rapport. Ook wordt beschreven hoe de data zijn verzameld voor de verschillende invoervariabelen. De belangrijkste bronnen voor de aan energie gerelateerde gegevens zijn de Energy Balances 1971-1990 van de IEA ; de belangrijkste bronnen voor de economische data zijn de World Tables van de World Bank. Het Conventional Wisdom scenario is deels gebaseerd op veronderstellingen op regio-niveau uit het IS92a scenario van de IPCC ; een wereldbevolking van 11.5 miljard mensen is verondersteld in het jaar 2100 en een economische groei van 2.9% p.j. (1990-2025) en 2.3% p.j. (2025-2100). De onzekerheidsanalyse is uitgevoerd met behulp van de Monte Carlo sampling techniek (een stochastische procedure gebaseerd op Latin Hypercube sampling). Dit gaf als resultaat een gemiddelde mondiale CO2-emissie van 16.7 Pg C in het jaar 2050 met een standaarddeviatie van 24%, uitgaande van onze veronderstellingen over de onzekerheid in de invoergegevens.
 

Home / Documenten en publicaties / Background Report for the IMAGE 2.0 Energy-Economy Model

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu