RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bepaling van een aantal kenmerken voor de nitraatbepaling in grondwater met de Nitrachek

Determination of a few characteristics for the determination of nitrate in groundwater with the Nitrachek

Publiekssamenvatting

Met de Nitrachek wordt het nitraatgehalte on-site in grondwater bepaald. In het kader van het deelproject Veldmetingen/GLP (712602) zijn experimenten uitgevoerd om de vergelijkbaarheid tussen veldmetingen met de Nitrachek, en spectrofotometrische-laboratoriummetingen vast te stellen. Uit het onderzoek blijkt het gemiddelde van 12 Nitrachek-metingen in het veld, niet significant te verschillen van de spectrofotometrische laboratoriumbepaling van het mengmonster. Daarnaast zijn voor de nitraatmeting met de Nitrachek een aantal kenmerken bepaald. De verschillende kenmerken zijn o.a. meetbereik (5 tot 440 mg.l-1), herhaalbaarheid (16 mg.l-1) en binnen-laboratorium-reproduceerbaarheid (74 mg.l-1). Voor de Nitrachek metingen zijn verschillende meetmethoden met elkaar vergeleken. Zoals de dip-methode waarbij het teststrookje in de te meten oplossing wordt gestoken en de druppel-methode waarbij een vast volume (standaard, 10 mul) op het teststrookje wordt gebracht. De meting heeft een grotere nauwkeurigheid wanneer een vast volume monster in contact wordt gebracht met het teststrookje. De meetmethode is toepasbaar voor on-site metingen, waarbij een maximale meetfout van 10% wordt geaccepteerd. Voor de dip-methode en de druppel-methode (10 mul) moeten vier metingen worden verricht. Bij de druppel-methode waarbij 8 mul monster op het teststrookje wordt gepipetteerd, kan worden volstaan met drie metingen. De metingen moeten worden gecorrigeerd naar een temperatuur. De nitraatbepaling met de Nitrachek wordt gestoord door nitriet. Het constateren van de aanwezigheid van nitriet levert belangrijke informatie over de betrouwbaarheid van de nitraat-meting.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Bepaling van een aantal kenmerken voor de nitraatbepaling in grondwater met de Nitrachek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu