RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Naar afgestemde kwaliteitsdoelstellingen voor nutrienten in grondwater en oppervlaktewater

Towards attuned environmental quality objectives for nutrients in groundwater and surface waters

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de huidige milieukwaliteitsdoelstellingen voor stikstof- en fosfaatverbindingen in grond- en oppervlaktewater geevalueerd. Het doel van de studie was de kwaliteitsdoelstellingen voor grondwater te heroverwegen met het oog op de afstemming hiervan op de kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater. De huidige kwaliteitsdoelstellingen voor stikstof- en fosfaatverbindingen zijn vergeleken met gegevens over de naturrlijke achtergrond concentraties in ondiep en diep grondwater. Op basis van deze vergelijking en de evaluatie is een voorstel opgenomen voor nieuwe milieukwaliteitsdoelstellingen voor nutrienten in grondwater. Tevens zijn enkele suggesties gegeven voor de verbetering van het systeem van doelstellingen voor zowel grond- als oppervlaktewater.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Naar afgestemde kwaliteitsdoelstellingen voor nutrienten in grondwater en oppervlaktewater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu