RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de gevoeligheid van stafylokokken voor antibiotica met de microtiter-methode

Surveillance of staphylococci susceptibility for antibiotics using the microdilution method

Publiekssamenvatting

De gevoeligheid voor antibiotica werd bepaald bij 192 coagulase-positieve en 259 coagulase-negatieve stafylokokken. De bacterien werden geisoleerd in drie regionale laboratoria en onderzocht met de microtiter-methode. De groei werd gemeten met een microtiterscanner en de resultaten werden verwerkt met een computerprogramma. De resistentie van Staphylococcus aureus tegen de onderzochte antibiotica was lager dan 5%, behalve dat 73% van de isolaten beta-lactamase vormde en dus resistent was tegen amoxicilline. Coagulase-negatieve stafylokokken waren vaker resistent, bijv. tegen clindamycine (21%), erytromycine (33%), fusidinezuur (14%), gentamicine (36%), doxycycline (12%), cotrimoxazol (27%) en ciprofloxacine (13%). Het percentage beta-lactamase vormers was 69%.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar de gevoeligheid van stafylokokken voor antibiotica met de microtiter-methode

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu