RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Resultaten van het meetprogramma drinkwater, 1994 voor parameters uit het Waterleidingbesluit en enkele aanvullende parameters

Results of the monitoring program drinking water in 1994: parameters out of the Dutch drinking water legislation and additional parameters

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van het drinkwatermeetprogramma 1994 dat in opdracht van de Hoofdinspectie Milieuhygiene (HIMH) door het RIVM is uitgevoerd. Het programma bestaat uit een vast meetprogramma en een indicatief meetprogramma. Het rapport geeft een overzicht van de afwijkingen voor 1994 ten opzichte van een aantal drempelwaarden van bijlage A van het Waterleidingbesluit. De parameters cobalt, antimoon, radon, ethylcarbamaat en bestrijdingsmiddelen maken deel uit van het indicatieve programma. De resultaten van deze analyses geven geen directe aanleiding tot maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid.
 

Home / Documenten en publicaties / Resultaten van het meetprogramma drinkwater, 1994 voor parameters uit het Waterleidingbesluit en enkele aanvullende parameters

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu