RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Risk assessment on the carcinogenic potential of hybridoma cell DNA. Implications for residual contaminating cellular DNA in biological products

Risico-evaluatie van de carcinogeniteit van hybridoma cel DNA. Implicaties voor contaminatie van biologische produkten met cellulair DNA

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar mogelijk tumor-inducerend vermogen van rest DNA afkomstig van geimmortaliseerde en mogelijk tumorigene cellijnen door de aanwezigheid van geactiveerde oncogenen. Deze cellijnen worden gebruikt voor produktie van bijv. monoclonale antistoffen, lymphokines en vaccins. DNA, afkomstig van Balb/c hybridoma-cellen, werd gebruikt als model. De lokale (s.c.) tumorigene capaciteit werd onderzocht in Balb/c muizen (speenlingen, n=200, 250 mug DNA) en pasgeboren Riv:TOX ratten (n=9, 50 mug DNA). Doses van 5 mug plasmide pPy1 DNA (Polyoma-virus genoom als positieve controle), werden s.c. geinjecteerd 20 muizen en 9 ratten. Op de hybridoma DNA injectieplaats werd bij geen van de 9 ratten en bij 1 van de 200 muizen een (haemangiomateuze) laesie aangetroffen. Na pPy1 toediening werd bij 1 van de 20 muizen en bij 3 van de 9 ratten lokale tumorvorming waargenomen. Lokale tumorontwikkeling na toediening van uitsluitend de oplosbuffer werd bij twee van de 200 muizen en 0 van de 9 ratten waargenomen. De conclusie is dat toediening van zeer hoge doses hybridoma DNA niet leidt tot lokale tumorvorming op de injectieplaats. Tevens werden geen aanwijzingen voor systemische tumorigene effecten gevonden. Uitgaande van het meest ongunstige scenario, werd het oncogene risico van 100 pg rest DNA op 2*10 macht-9) berekend. Deze waarde is gelegen tussen de risicoschattingen van de WHO (5*10 macht-11) en de Gezondheidsraad (2*10 macht-7). Het is daarom niet aannemelijk, dat toediening van 100 pg DNA afkomstig van andere geimmortaliseerde cellijnen het algemeen geaccepteerde carcinogene risico van 10 macht-6 overschrijdt.
 

Home / Documenten en publicaties / Risk assessment on the carcinogenic potential of hybridoma cell DNA. Implications for residual contaminating cellular DNA in biological products

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu