RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uncertainty Analysis of the Uniform System for the Evaluation of Substances (USES): Example Calculations

Onzekerheidsanalyse van het Uniforme Beoordelingssysteem Stoffen (UBS): Voorbeeldberekeningen

Publiekssamenvatting

UBS, het Uniform Beoordelingssysteem Stoffen (in het engels: USES), is een beslissingsondersteunend gereedschap voor risico-analyse van chemische stoffen. In een eerder rapport is reeds een kader gegeven voor onzekerheidsanalyse van UBS 1.0. In dit rapport worden voorbeeldberekeningen gepresenteerd met deze analyse, gebruik makend van Monte Carlo simulaties. De resultaten laten zien dat onzekerheidsanalyse belangrijk en haalbaar is. Verscheidene parameters konden worden aangewezen als belangrijke bronnen van onzekerheid. Verder worden aanbevelingen voor toekomstig modelonderzoek gedaan.
 

Home / Documenten en publicaties / Uncertainty Analysis of the Uniform System for the Evaluation of Substances (USES): Example Calculations

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu