RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Validatie van de neerslaghoeveelheden en hoofdcomponenten van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling: periode 1993

Validation of the amounts of precipitation and major components from the National Chemistry Precipitation Network: period 1993

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de validatie van de neerslaghoeveelheden en de analyseresultaten van de hoofdcomponenten van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling (LMRe) van het jaar 1993. Gedurende het jaar 1993 zijn er 188 monsters verzameld. Van de twee wet-only vangers zijn alle neerslaghoeveelheden bekend maar van de regenmeter ontbreken van drie monsterperiodes de neerslaghoeveelheid. Uiteindelijk worden 43 neerslaghoeveelheden van de regenmeter (incl. de ontbrekende) afgekeurd. Dit komt overeen met 22,9%. Van de HC wet-only vanger worden 12 (6,4%) neerslag-hoeveelheden afgekeurd en van de ZM wet-only vanger worden 14 (7,4%) neerslaghoeveelheden afgekeurd. De belangrijkste reden voor het afkeuren van een neerslaghoeveelheid is, voor zowel de regenmeter als de twee wet-only vangers, op basis van de vergelijking van de drie neerslaghoeveelheden. Van de 188 HC-monsters worden na het toepassen van de validatieprocedures 27 monsters geheel afgekeurd (komt overeen met 14,4%) en 5 (2,7%) monsters gedeeltelijk afgekeurd, d.w.z. enkele analyse-resultaten. De belangrijkste redenen waarop de analyseresultaten afgekeurd zijn, is op grond van het afkeuren van de neerslaghoeveelheid n.a.v. de vergelijking van de drie neerslaghoeveelheden en op grond van de vergelijking van de tijdsduur openstaan van de twee wet-only vangers.
 

Home / Documenten en publicaties / Validatie van de neerslaghoeveelheden en hoofdcomponenten van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling: periode 1993

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu