RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Noise and Public Health, Workshop report

Geluid en Volksgezondheid, verslag van een workshop

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft in Oktober 1994 een internationale workshop 'Noise and Public Health' georganiseerd in samenwerking met de universiteiten van Amsterdam en Goteborg. Dit rapport geeft een samenvatting van de discussies en conclusies van de workshop. Het doel van deze workshop was tweeledig. Enerzijds het presenteren van de stand van kennis op het gebied van geluid en slaap(verstoring) en het vaststellen van prioriteiten en geschikte methoden voor verder onderzoek op dit gebied. Daarnaast zijn voorstellen voor verder onderzoek naar de gezondheidstoestand van de bevolking woonachtig rondom de luchthaven Schiphol beoordeeld door een panel van internationale deskundigen. De onderzoeksvoorstellen die zijn besproken betreffen een vragenlijstonderzoek naar de beleving van de milieukwaliteit, ervaren gezondheid, hinder en risicobeleving rondom Schiphol en een tweetal veldstudies naar het effect van blootstelling aan (vliegtuig)geluid op de slaap bij volwassenen en op de prestatie van kinderen. De onderzoeksvoorstellen zijn positief beoordeeld en worden zinvol en haalbaar geacht, mits enkele aanpassingen, zoals voorgesteld tijdens de workshop, worden toegevoegd en adequate financiering gewaarborgd is.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Noise and Public Health, Workshop report

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu