RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling-Meetresultaten 1991

Netherlands Precipitation Chemistry Network-Monitoring Results 1991

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van in 1991 uitgevoerde metingen van de chemische samenstelling van de neerslag in Nederland. Dit geschiedt aan de hand van 4-wekelijkse monsters verkregen uit het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling (LMRe), dat in 1991 uit 14 stations bestond. Op alle stations werden monsters genomen voor analyse op hoofdcomponenten en op anorganische microcomponenten (zware metalen). Daarnaast werden op drie stations monsters genomen voor analyse op organische microcomponenten. In de hoofdcomponenten monsters werden de concentraties van hydronium (vrij zuur), natrium, kalium, calcium, magnesium, fluoride, chloride, nitraat, sulfaat, bicarbonaat en fosfaat bepaald. Voorts werd van deze monsters de geleidbaarheid en de pH bepaald. De monsters voor zware metalen werden geanalyseerd op cadmium, koper, ijzer, mangaan, nikkel, lood, vanadium en zink. Bovendien werd in de monsters van 3 stations arseen, chroom en kobalt bepaald. Het analyse spectrum van de organische microcomponenten omvatte de componenten alfa-hexachloorhexaan (alfa-HCH), gamma-hexachloorhexaan (gamma-HCH), hexachloorbenzeen (HCB), en 13 vertegenwoordigers uit de groep van de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Hoofdstuk 1 bevat informatie over het LMRe. In hoofdstuk 2 worden de gebruikte berekeningswijzen beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het in de bijlagen gepresenteerde overzicht van de resultaten toegelicht.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling-Meetresultaten 1991

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu