RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitscontrole interim meetnet ammoniak: een onderzoek naar de invloed van de temperatuur in de meetstations

Quality Control in the interim network for the measurement of ammonia: an investigation of the influence of the temperature inside the measurement stations

Publiekssamenvatting

I.v.m. aanwijzingen dat de temperatuurscorrectie voor de meetapparatuur zoals in gebruik in het interim meetnet ammoniak niet correct zou zijn is (opnieuw) onderzoek uitgevoerd naar de temperatuurgevoeligheid van deze apparaten met zowel de 'oude' als de 'nieuwe', door de fabrikant aangegeven correctie. De 'oude' correctiemethode is fout daar deze uitgaat van de verkeerde referentietemperatuur terwijl de 'nieuwe' correctiemethode wel uitgaat van de goede referentietemperatuur (20 graden C). Daarnaast is onderzocht wat aanpassing (volgens de 'nieuwe' correctiemethode) van het bestaande bestand aan ammoniakdata uit het interim meetnet voor gevolgen zou hebben voor individuele uurwaarden, periodegemiddelde concentraties en het periodegemiddelde dagverloop.Tevens is inzicht verkregen in de werkelijke temperatuurrange in de geconditioneerde meetstations. Het klimaatkameronderzoek naar de temperatuurgevoeligheid toont afwijkingen in de 1-uursgemiddelde concentraties tot -25% bij 35 graden C (26 mug/m3, 'oude', huidige correctiemethode) resp. +20% bij 35 graden C (1.3 mug/m3, 'nieuwe' correctiemethode). Het onderzoek toont met name aan dat rekening is te houden met een concentratieafhankelijkheid van de temperatuurgevoeligheid. Gebeurd dit niet (zoals bij de 'nieuwe' correctiemethode) dan kunnen bij lage concentraties (ca. 1 mug/m3) nog significante afwijkingen optreden van -11% tot +20% bij temperaturen van 10 resp. 35 graden C ('nieuwe' correctiemethode). Onder dit concentratieniveau wordt de absolute afwijking echter marginaal. De temperatuur in de meetbehuizingen is in de winter 20 +-2 graden C. In de zomer bij hoge buitenluchttemperaturen (30 graden C) blijkt de temperatuur in de meethut rond 19.00 uur op te kunnen lopen tot zo'n 35 graden C. De airconditioning is dus ondergedimensioneerd. Met de huidige 'oude' temperatuurscorrectie worden bij deze hoge temperaturen uurgemiddelde ammoniakconcentraties zo'n 25 % onderschat. Voor periodegemiddelde (2 tot 4 weken) concentraties blijft deze onderschatting beperkt tot ca.3 %. Dit wordt veroorzaakt door de relatief lage frequentie van gelijktijdig voorkomen van hoge temperaturen en hoge concentraties. Om diezelfde reden wordt het periodegemiddelde dagprofiel van NH3 ook slechts marginaal beinvloed. Aanbevolen wordt (na aanvullend onderzoek en indien praktisch mogelijk) de temperatuurscorrectie concentratie afhankelijk te maken en/of de temperatuurshuishouding in de meetbehuizingen beter te beheersen en/of thermostatisering van de apparatuur.
 

Home / Documenten en publicaties / Kwaliteitscontrole interim meetnet ammoniak: een onderzoek naar de invloed van de temperatuur in de meetstations

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu