RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

Prevention of Congenital Syphilis ; economic evaluation of data supplied by the regional Public Health laboratoria

Publiekssamenvatting

Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i) Aantallen en resultaten van serologische testen op syfilis (TPHA, VDRL, RPR, FTA) bij zwangeren in de 2e helft van 1991 en in 1992 in de Nederlandse Streeklaboratoria ; (ii) Relevante informatie over de kosten van testen, gezondheidszorg en onderwijs en de levensverwachting. Het economische evaluatie-model dat wij hanteren is een uitgebreide versie van het Noorse epidemiologische model dat specifiek is ontwikkeld voor syfilis tijdens de zwangerschap en preventie van congenitale syfilis. Het evaluatie-model koppelt het epidemiologische model met economische informatie. Naast de directe kosten van het screeningsprogramma zoals testen, behandeling en na-controle worden in het model monetaire baten bepaald van voorkomen gezondheidszorg voor geinfecteerde en te vroeg geboren kinderen en van voorkomen zorg en speciaal onderwijs voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten. Tot slot worden in het model de door het screeningsprogramma gewonnen levensjaren berekend wegens het voorkomen van perinatale sterfte en verkorte levensverwachting van gehandicapten (berekening van gewonnen levensjaren op basis van resterende levensverwachting). De gegevensverzameling is bruikbaar voor de analyse van de effectiviteit van het screeningsprogramma en continuering ervan is daarom van belang. (ii) Op basis van de hier gebruikte gegevens en het Noorse epidemiologische model is de screening ter preventie van congenitale syfilis een kosten-effectief programma en is het aan te bevelen de screening voort te zetten. (iii) Voor een definitieve berekening van de kosten en baten van het screeningsprogramma is het nodig het gebruikte evaluatie-model verder te ontwikkelen en te valideren.
 

Home / Documenten en publicaties / Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu