RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waterkwaliteitsindicatoren ; overzicht, methode-ontwikkeling en toepassing

Water quality indicators: overview, method development and method applications

Publiekssamenvatting

Dit rapport beoogt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een algemene methode, gebruikmakend van indicatoren en indices, door de toestand van zoetwatersystemen te beoordelen in relatie tot de functies en rekeninghoudend met thema's. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de huidige inzichten en ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteitsindicatoren en -indices. Daarna wordt een waterkwaliteitsbeoordelingsmethode beschreven, de zogenaamde methode 'all-in water quality assessment index for watersystems (AWIX). Deze methode wordt vervolgens toegepast op 2 case studies nl. 'Europese Rivieren' en 'Rijnstroomgebied'. In het laatste hoofdstuk wordt de methode AWIX bediscussieerd en volgen conclusies en aanbevelingen.
 

Home / Documenten en publicaties / Waterkwaliteitsindicatoren ; overzicht, methode-ontwikkeling en toepassing

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu