RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Time course of maximum expiratory flow volume (MEPV) curves in the Wistar rat after acute ozone exposure

Tijdverloop van de maximale expiratoire flow volume (MEPV) curven in de wistar rat na acute blootstelling aan ozon

Publiekssamenvatting

Acute blootstelling van menselijke vrijwilligers aan een concentratie ozon welke overeenkomt met concentraties welke gedurende smogepisodes in de buitenlucht gemeten worden, resulteert in een afname van de longfunctie en een ontstekingsproces in de longen. Het tijdsverloop van dit ontstekingsproces komt voor mensen en proefdieren overeen. In deze studie wordt het tijdsverloop van longfunctieveranderingen in proefdieren bestudeerd. De effecten op longfunctieparameters blijken maximaal direct na de ozon blootstelling. Tijdens de "Maximale Expiratoire Flow Volume (MEFV)" curve is een sterke toename van de geforceerde uitademingsflow gemeten direct na expositie. Ook 6 en 12 uur na expositie is deze flow nog enigszins verhoogd. Indien de longfunctieparameters echter 24 uur na het einde van de blootstelling gemeten worden, dan zijn de effecten weer verdwenen. In tegenstelling tot de effecten van ozon op longfunctieparameters gemeten bij menselijke vrijwilligers, neemt de geforceerde uitademingsflow bij de Wistar rat toe na expositie aan 1.6 mg/m3 ozon gedurende 12 uur. Dit tegengestelde effect wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de manier van meten van de longfunctieparameters. Metingen bij proefdieren worden onder narcose uitgevoerd en voor de maximale in- en uitademing wordt een externe onder- of overdruk gebruikt.
 

Home / Documenten en publicaties / Time course of maximum expiratory flow volume (MEPV) curves in the Wistar rat after acute ozone exposure

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu