RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Environmental risk characterization of 4 major surfactants used in the Netherlands

Bepaling van het risico voor het milieu van 4 belangrijke oppervlakte-actieve stoffen die gebruikt worden in Nederland

Publiekssamenvatting

In het kader van het in 1990 tussen VROM en NVZ overeengekomen "Plan van Aanpak Was- en Reinigingsmiddelen Huishoudelijk Gebruik" is een risico-evaluatie ten aanzien van het milieu uitgevoerd voor 4 detergenten: LAS, AE, AES en zeep. De evaluatie is enerzijds gebaseerd op door de industrie verzamelde en geevalueerde literatuurgegevens en anderzijds op een monitoring programma op 7 representatieve locaties in Nederland. Uit de verhouding tussen het MTR (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau) en de PEC (Predicted Environmental Concentration) kan geconcludeerd worden dat voor LAS, AE en AES het risico laag is: de PEC/MTR is kleiner dan 0,05 voor deze detergenten. Voor zeep is de PEC/MTR ratio ongeveer gelijk aan 1. Dit betekent dat er een mogelijk risico is voor het aquatisch milieu. De MTR is echter gebaseerd op acute gegevens. Voorlopige resultaten van een chronische studie met zeep geven aan dat de toxiciteit van zeep vergelijkbaar is met LAS, AE en AES. Dit betekent dat het risico van zeep waarschijnlijk lager is.
 

Home / Documenten en publicaties / Environmental risk characterization of 4 major surfactants used in the Netherlands

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu