RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het AIDS-beleid geactualiseerd. Eindadvies van de Nationale Commissie AIDS-Bestrijding

Actualization of the AIDS-policy. Final advice of the National Committee AIDS control

Publiekssamenvatting

Betreft eindadvies aan de minister van VWS aangeboden op 31 oktober 1995. Met name wordt geadviseerd de kwaliteit van de AIDS-surveillance en de onlangs gestarte HIV-surveillance te bewaken.
 

Home / Documenten en publicaties / Het AIDS-beleid geactualiseerd. Eindadvies van de Nationale Commissie AIDS-Bestrijding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu