RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Cryptosporidium en Giardia in Rijn en Maas ; en inventarisatie van potentiele bronnen in de Maas

Cryptosporidium and Giardia in Rijn and Maas ; inventory on potential sources in the Maas

Publiekssamenvatting

Betreft de resultaten van een inventariserend onderzoek naar dichtheden van Cryptosporidium en Giardia op een aantal locaties in het Rijn- en Maasstroomgebied en de relatie met indicatorparameters. Deze protozoa blijken algemeen voor te komen in Maas en Rijn. De gemiddelde dichtheden liggen in beide rivieren in dezelfde orde van grootte. De microbiologische kwaliteit van het Maaswater verbetert, gemeten aan alle microbiologische parameters, behalve voor Cryptosporidium. De gegevens van deze studie werden geclusterd om inzicht te krijgen in de locaties van potentieel belangrijke bronnen. De belangrijkste bronnen van Cryptosporidium en Giardia via huishoudelijk afvalwater lijken de ongezuiverde lozingen in het Belgische deel van het stroomgebied te zijn.
 

Home / Documenten en publicaties / Cryptosporidium en Giardia in Rijn en Maas ; en inventarisatie van potentiele bronnen in de Maas

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu