RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Industrieel afval 1985 - 1994

Industrial waste, 1985 - 1994

Publiekssamenvatting

Cijfers worden gepresenteerd met betrekking tot hoeveelheden industrieel afval in Nederland voor de jaren 1985 en 1990-1994. Tevens is een analyse van de ontwikkelingen tussen 1985 en 1994 op het gebied van industrieel afval beschreven. Dit rapport kan beschouwd worden als een achtergronddocument voor de Milieubalans 95. De gegevens en analyse worden voor zowel de gehele industrie als voor een aantal industriele bedrijfsklassen gepresenteerd. Bovendien wordt een onderverdeling gegeven naar de bestemmingen: hergebruik, verbranden, storten en lozen. Daarnaast wordt een analyse gegeven van de fysische samenstelling. Er is apart aandacht besteed aan gevaarlijk afval en aan de zogenaamde prioritaire afvalstoffen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Industrieel afval 1985 - 1994

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu