RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

A pilot study to investigate nitrate and nitrite kinetics in healthy volunteers with both normal and artificially increased gastric pH after sodium nitrate ingestion

Een pilot-studie naar de kinetiek van nitraat en nitriet na een orale dosis natriumnitraat aan gezonde vrijwilligers, zowel bij normale als bij kunstmatig verhoogde maagsap pH

Publiekssamenvatting

Door de afdeling Medische Toxicologie van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het RIVM is een pilot-studie uitgevoerd naar de kinetiek van nitraat en nitriet na een orale dosis van 10 mg natriumnitraat per kg lichaamsgewicht aan acht gezonde vrijwilligers ( vier mannen en vier vrouwen). Natriumnitraat is toegediend bij normale en kunstmatig verhoogde maagsap pH. De maagsap pH is verhoogd door inname van 40 mg omeprazol per dag gedurende 15 dagen voor de toediening van natriumnitraat. Het was een open, gerandomiseerde, twee-perioden crossover studie ; in een periode werd alleen natriumnitraat toegediend en in de andere periode werd omeprazol ingenomen voor de natriumnitraat-blootstelling. De bloeddruk en het methemoglobinepercentage werden respectievelijk gedurende 3,5 uur en 10 uur na de blootstelling aan natriumnitraat gemeten. Net voor de toediening van natriumnitraat werd de bacteriele groei en de pH van het maagsap bepaald. De maagsap pH werd continue gemeten tot 3 uur na de natriumnitraat-blootstelling. Maagsap, plasma en speeksel monsters werden over een periode van 24 uur verzameld. Gedurende 10 uur na natriumnitraat-blootstelling werd alle geproduceerde urine verzameld en monsters ervan werden bewaard. In alle monsters werden nitraat en nitrietconcentraties bepaald. Geen vrijwilliger meldde bijwerking die toegeschreven konden worden aan natriumnitraat. De bloeddruk en het methemoglobine percentage werden niet beinvloed door natriumnitraat. De maagsap pH was positief gecorreleerd met omeprazolbehandeling, terwijl het aantal nitraat reducerende bacterien hiermee niet positief correleerde. De nitrietconcentratie in maagsap was desondanks 6 keer verhoogd na natriumnitraat gecombineerd met omeprazoltoediening ten opzichte van de toediening van alleen natriumnitraat. Nitraat werd snel geabsorbeerd: de concentratie in het plasma steeg al binnen 10 minuten na natriumnitraat-dosering. De halfwaardetijd van nitraat in plasma was ongeveer 6,5 uur. De nitrietconcentraties in plasma werden niet beinvloed door natriumnitraat blootstelling. De cumulatieve nitraatexcretie in speeksel over een periode van 24 uur na de blootstelling was 28% van de toegediende nitraat dosis. 8% van de nitraat dosis werd in speeksel omgezet in nitriet. Ongeveer 70% van het toegediende nitraat werd binnen 10 uur uitgescheiden in de urine. Behandeling met omeprazol had geen invloed op de nitraatconcentraties in plasma, speeksel en maagsap en ook niet op de nitrietconcentraties in plasma en speeksel, het methemoglobinepercentage in bloed en de bloeddruk. Omeprazol lijkt dus geen effect te hebben op de systemische blootstelling aan nitraat en nitriet na een orale dosis van 10 mg natriumnitraat per kg lichaamsgewicht.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / A pilot study to investigate nitrate and nitrite kinetics in healthy volunteers with both normal and artificially increased gastric pH after sodium nitrate ingestion

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu