RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Modellen voor ruimtelijke reacties van werkenden op bedrijfsverplaatsingen

Models for the residential and job mobility of employees on relocations of firms

Publiekssamenvatting

De resultaten van modelmatig onderzoek naar de gevolgen van een bedrijfsverplaatsing voor werkenden zijn beschreven. Het ruimtelijk gedrag staat hierbij centraal. Er worden twee typen modellen beschreven: modellen voor het zogenoemde reactietype (de combinatie van al dan niet verhuizen en al dan niet van werkgever veranderen) en modellen die aangeven of respondenten die verhuizen en niet van werkgever veranderen, binnen hetzelfde woningmarktgebied verhuizen, of naar een ander woningmarktgebied, richting nieuwe werklocatie. De modellen bevatten persoons- en huishoudensgebonden kenmerken en aan afstanden en reistijden (Level-of-Service (LOS) variabelen). De modellen kunnen worden gebruikt bij bedrijfsverplaatsingen tot circa 25 kilometer. Het is niet op voorhand te zeggen of ze ook gebruikt kunnen worden bij verplaatsingen over grotere afstanden. Basis voor de in dit rapport beschreven modelschattingen vormt een enquete die is gehouden onder werknemers van diverse afdelingen van Rijkswaterstaat, die in 1989 werden geconfronteerd met een bedrijfsverplaatsing.
 

Home / Documenten en publicaties / Modellen voor ruimtelijke reacties van werkenden op bedrijfsverplaatsingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu