RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Klachten over vliegtuiglawaai in kaart

Mapping of complaints about aircraft noise around Schiphol Airport

Publiekssamenvatting

Het RIVM brengt op verzoek van de Commissie Geluidshinder Schiphol sinds een aantal jaren klachten over vliegtuiglawaai rond de luchthaven Schiphol in kaart. Vanwege externe belangstelling voor deze informatie zijn in dit rapport kaarten met klachten over vliegtuiglawaai rondom de luchthaven Schiphol voor 1993 en 1994 gebundeld en beschreven. Het absolute aantal klachten en klagers neemt toe in de tijd, parallel aan de toename van het vliegverkeer. De kaarten geven een beeld van de ruimtelijke spreiding van de mate van overlast door vliegtuiggeluid in relatie tot geluidsbelasting. Tezamen met de hoge correlatie tussen het aantal klachten per 4-cijferig postcodegebied van opeenvolgende jaren maakt dit de registratie van klachten potentieel bruikbaar als monitoringsinstrument. De klachten geven echter geen volledig beeld van de werkelijke overlast, uitgedrukt in de mate van hinder.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Klachten over vliegtuiglawaai in kaart

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu