RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bioavailability in the Dog of Benzo(a)pyrene from Contaminated Soil

Biobeschikbaarheid in de hond van benzo(a)pyreen uit verontreinigde grond

Publiekssamenvatting

In het algemeen wordt in de risicoschatting van milieucontaminanten in bodem aangenomen dat de orale biologische beschikbaarheid van de contaminant niet wordt beinvloed door de bodemmatrix. In de literatuur zijn echter aanwijzingen te vinden die aantonen dat deze benadering een aanzienlijke overschatting (tot een factor 30) van de biologische beschikbaarheid uit bodem geeft. Om tot een betere onderbouwing van de risicoschatting voor benzo(a)pyreen (= B(a)P) te komen is een studie opgezet waarbij de orale biologische beschikbaarheid uit twee verschillende typen bodem en uit een oplossing werd vastgesteld. Dit rapport beschrijft de resultaten van bovengenoemde studie die is uitgevoerd in zes honden. De honden kregen 5 mg B(a)P oraal of intraveneus toegediend volgens een 4-weg gekruiste proefopzet. Grond waaraan B(a)P was toegevoegd (zgn. OECD grond) of die verontreinigd was met B(a)P (zgn. TOP grond), werd gemengd met voedsel toegediend. Tevens werd B(a)P opgelost in olijfolie oraal gegeven. B(a)P opgelost in glycofurol werd intraveneus toegediend teneinde de absolute biologische beschikbaarheid te kunnen berekenen. De gemeten plasma-concentraties na de diverse toedieningen waren te laag om een betrouwbare schatting van de absolute orale biologische beschikbaarheid te kunnen geven. Waarschijnlijk zal een combinatie van lage doseringen, lage absorptie en een groot first-pass effect in de lever hieraan debet zijn. Het is van groot belang voor een optimale risicoschatting om inzicht te verwerven in de mate waarin B(a)P in het lichaam wordt opgenomen. Toekomstig onderzoek dient zich echter op absorptie (= transport vanuit de darm over de darmwand in het bloed) te richten in plaats van op biologische beschikbaarheid, omdat alleen dan de invloed van het 'first-pass effect' van de lever op de plasma concentraties kan worden uitgeschakeld.
 

Home / Documenten en publicaties / Bioavailability in the Dog of Benzo(a)pyrene from Contaminated Soil

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu